Բաժնետերեր

«Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ նշանակալից մասնակիցներ են  հանդիսանում՝

«Ներդրումների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամը (50.9 %), որը ստեղծվել և իր գործունեությունը ծավալել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ սկսած 2002թ-ից: Հիմնադրամը ՀՀ տարածաշրջանում ունի գործող ներկայացուցչություններ և մասնաճյուղեր:
Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5ա
Կայք՝ www.smednc.am
ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (49.1 %)
Հասցե` Երևան, 0010, Մելիք-Ադամյան 1
Հեռախոս` (+37411) 800 156
Կայք՝ www.minfin.am
Վերջին թարմացում ` 1.09.2022 11:27