Գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ

 

Գումարը

Կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում.

 • Խաղողի այգի՝ 3.6 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 36 մլն դրամ:
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 8․5 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 85մլն դրամ:

Առանց կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում

 • Խաղողի այգի՝ 2.88 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 28.8մլն դրամ:
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 6․8 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 68 մլն դրամ:

 

Տոկոսադրույքը` պետության կողմից սուբսիդավորման արդյունքում

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021թ. փետրվարի 11-ի 175 – Լ որոշման՝ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվելու դեպքում գործում է  0% տոկոսադրույք:

Տրամադրում

Վարկը տրամադրվում է գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց:

Յուրաքանչյուր Շահառուի համար սահմանված այգիների տարածքի նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերը.

 • խաղողի այգի՝ 0.5 – 10 հա,
 • ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 0.5 – 10 հա:

 

Մարման ժամկետը

Վարկավորման ժամկետը սահմանվում է  7 տարի.

 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի մարման կարգը

Վարկի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ 1 տարի (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդի կողմից վարկի մայր գումարի վճարումներ չեն իրականացվում):

 

Վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը դադարեցվում է`

 • Եթե առկա են տվյալ վարկի մասով վարկառուի մեկ տարվա (նախորդ 12 ամիսներ) կտրվածքով հանրագումարային 60 օրվանից ավելի ժամկետանց պարտավորությունների կորպորացիայի հանդեպ կամ կորպորացիայի հանդեպ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների հետևանքով վարկերի դասակարգման վերաբերյալ գործող կարգի համաձայն, վարկը ստանդարտ դասով դասակարգված չէ:
 • Մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերվում է սույն ծրագրի պայմանների խախտում,
 • Վարկառուի կողմից վարկի ոչ նպատակային օգտագործման և կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերում:

Վարկավորման համար Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիային վճարման ենթակա գումարներ

Կոպորացիայի կողմից ծառայությունների համար  այլ վճարներ չեն սահմանվում:

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման հնարավոր դեպքերը և պայմանները

Վարկի վաղաժամկետ վճարման դեպքում տուժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

 • Երաշխավորի պատասխանատվությունը մեծացնող, կամ այլ անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնող էական պայմանների (տոկոսադրույք, միջնորդավճար, տույժ, տուգանք, ժամկետ, պարտավորության չափ) փոփոխության անհրաժեշտության դեպքում երաշխավորին նախապես /փոփոխություն կատարելուց 7 օր առաջ/ ծանուցվում է երաշխավորի կողմից նախապես ընտրված կարգով և վերջինիս կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում կատարվում է նշված փոփոխությունը:
 • Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Վարկավորման վերաբերյալ այլ պայմանները ընդհանուր են բոլոր վարկատեսակների համար, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով :

 

 

Վերջին թարմացում ` 23.02.2021 09:57