Սպառողի իրավունքներ

Դուք կարող եք բողոք պահանջը ներկայացնել ընկերության գրասենյակ հետևյալ հասցեով`
Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա
Աշխատանքային Ժամերն են` 9:00-18:00
Հասցե՝ ք. Երևան, Արաբկիր, Նաիրի Զարյան 74 շենք, 277 շին.
Էլ. հասցե` info@dica.am

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԲՈՂՈՔ ՈՒՆԵՔ

Բողոքի ներկայացման հայտ

 

Տեղեկացնում ենք, որ ցանկացած անձ իրավունք ունի «Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի վերաբերյալ ստանալու`

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը կամ այդ փաստաթղթերի պատճենները:

Վերոնշյալ տեղեկությունները կազմակերպությունը տրամադրում է հաճախորդի գրավոր դիմումը ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, անվճար: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով`

 

  • առձեռն` կազմակերպության գրասենյակում,
  • էլեկտրոնային փոստով` info@dica.am

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան
Աշխատանքային Ժամերն են` 9:00-18:00
Հասցե՝  0010, ՀՀ, ք. Երևան, Մովսես Խորենացու փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Էլ. հասցե` info@fsm.am
Վերջին թարմացում ` 23.07.2019 16:59